Aanmelden

! Belangrijke informatie !

Lees dit goed alvorens je dit formulier gaat invullen.

Zorg er voor dat je alles op de juiste manier aanlevert om de inschrijfprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heb je een kopie ID of paspoort klaarliggen om te uploaden?

paspoort-flexselectief_1
id-kaart-flexselectief

  Type contract *

  RegulierStudent (upload tevens kopie studentenpas)65+Vakantiekracht (juni, juli, augustus - tot 21 jaar)AdministratiefTechnisch

  Naam werkgever *

  Voorletters *

  Roepnaam *

  Achternaam *

  Ben je student?

  JaNee

  Geboortedatum *

  Geboorteplaats *

  Nationaliteit *

  Burgerlijke staat *

  GehuwdOngehuwdSamenwonendGescheidenVerweduwd

  Adres *

  Woonplaats *

  Mobiele nummer *

  Email *

  IBAN *

  Identificatiebewijs

  PaspoortID-kaartGemeentelijke verblijfsvergunning

  Burgerservicenummer (BSN)

  Documentnummer *

  Geldig tot *

  Kopie Legitimatie uploaden *

  Voorkant
  Achterkant

  Kopie Bankpas uploaden *

  Kopie Studentenpas uploaden

  Functie *

  Loonheffing toepassen? *

  JaNee

  Werkzaam bij *

  Datum indiensttreding

  In bezit VCA *

  JaNee

  Is de werknemer in de afgelopen 6 maanden werkzaam geweest in de organisatie waarvoor hij/zij nu inschrijft?

  JaNee

  Wat was de startdatum?

  Zijn er onderbrekingen geweest langer dan 6 maanden?

  JaNee

  Hoe lang is deze onderbreking geweest?

  Salarisbetaling

  Per weekPer 4 weken

  Heeft de Werknemer afgelopen 52 weken deelgenomen aan de Stipp Pensioenregeling?

  JaNee

  Bevestiging ondergetekende

  Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld *

  Ja

  Naam *
  Datum ingevuld

  Plaats

  Emailadres werkgever