Diensten

Werving & Selectie: Selectiviteit voor onbepaalde tijd

 

Bij een Werving & Selectie opdracht verzorgt SelectiefWerkt het gehele Werving &  Selectie Traject. Van het opstellen van een helder profiel tot aan het afrondende gesprek. Wij nemen jou als opdrachtgever alle tijdrovende werkzaamheden uit handen. Je hoeft alleen nog maar te kiezen uit een selectie van de overgebleven beste kandidaten.

Onze kernwaarden zijn: Inzicht – Inzet – Integriteit. Wij kijken met name naar concreet werkgedrag omdat de effectiviteit van mensen in hun werk wordt bepaald door wat ze doen met hun kennis & kunde. In het werk worden mensen namelijk beoordeeld op wat ze doen op de werkvloer. Daarnaast is gedrag ontwikkelbaar en geeft het inzicht in iemands groeipotentieel. Om kwaliteit van instroom en doorstroom van functies, vanaf middenkader, te verbeteren maakt Data Driven Selection Modelling standaard onderdeel van ons Werving & Selectie Traject uit.

Natuurlijk kijken we in hoeverre een kandidaat past bij de cultuur van de onderneming van onze opdrachtgever. Bij een geslaagde Match komt de nieuwe medewerker direct en rechtsreeks in dienst bij jou als opdrachtgever.

DetaVast: Effectieve Match voor bepaalde tijd of duur

 

DetaVast is een vorm van detacheren waarbij detachering wordt gecombineerd met ons Werving & Selectie Traject. De geselecteerde medewerker start vanaf het begin met dezelfde arbeidsvoorwaarden als ware hij direct in dienst treedt bij jou als opdrachtgever.

Ontbreekt het jou als ondernemer aan ruimte om Werving & Selectie grondig aan te pakken? En ben je voor bepaalde duur op zoek naar meer flexibiliteit, meer zekerheid? Of wilt je zeker zijn over de bepaalde verwachtingen van een nieuwe werknemer? Kies dan voor DetaVast.

Bij DetaVast verzorgt SelectiefWerkt, gedurende een vooraf bepaalde vaste periode, het juridisch werkgeverschap. Vervolgens wordt de kandidaat gedetacheerd bij jou als opdrachtgever. We maken vooraf afspraken over de begeleiding gedurende de detacheringsperiode. Voldoet de kandidaat gedurende de detacheringsperiode niet aan de verwachtingen kan je kosteloos afscheid nemen. Wanneer je de medewerker na de detacheringsperiode graag in dienst wilt houden kun je de medewerker kosteloos overnemen.

Uitzenden: Effectieve Match voor flexibele periode

 

Zoek je, als gevolg van wisselvalligheid van werk, een kandidaat voor flexibele periode? Wil je de vacature snel ingevuld hebben? Dan is Uitzenden de oplossing. Bij een uitzendovereenkomst zijn wij uitsluitend tussenpersoon tussen de uitzendkracht en jou als opdrachtgever. Bij Uitzenden richten nemen wij Werving en Pre Selectie jou uit handen.

Bij Uitzenden komt de medewerker gedurende een flexibele periode in dienst bij SelectiefWerkt. De medewerker valt onder de Cao Uitzendondernemingen. Gedurende looptijd van de uitzendopdracht dekken wij de werkgeversrisico’s af. Jij als opdrachtgever hebt en houdt leiding en toezicht. Wij ontzorgen jouw volledig waarbij je kan profiteren van maximaal 5½ jaar flexibiliteit. Uitzenden betekent meer zekerheid, meer flexibiliteit en minder administratieve rompslomp.