Diensten

Werving & Selectie: Selectiviteit voor onbepaalde tijd

Bij een Werving & Selectie opdracht verzorgt SelectiefWerkt het gehele Werving & Selectie Traject. Van het opstellen van een helder profiel tot aan het afrondende gesprek. Wij nemen jou als opdrachtgever alle tijdrovende werkzaamheden uit handen. Je hoeft alleen nog maar te kiezen uit een selectie van de overgebleven beste kandidaten. Natuurlijk kijken we in hoeverre een kandidaat past bij de cultuur van de onderneming van onze opdrachtgever. De gangbare sollicitatieprocedure zijn niet altijd toereikend voor een succesvolle match. Wij richten ons daarom ook op executive search. Bij een geslaagde match van een Werving & Selectie opdracht komt de nieuwe medewerker direct en rechtsreeks in dienst bij jou als opdrachtgever.

 

 Talent Indicator

Wij onderzoeken met name het concreet werkgedrag omdat de effectiviteit van mensen in hun werk wordt bepaald door wat ze doen met hun kennis & kunde. Mensen worden in hun werk beoordeeld op wat ze doen op de werkvloer. Gedrag is ontwikkelbaar en geeft het inzicht in iemands groeipotentieel. Om kwaliteit van instroom en doorstroom, vanaf middenkader,  te verbeteren adviseren wij om een Data Driven Assessment aan het Werving & Selectie Traject toe te voegen. We hebben dan zekerheid over het voorkeurswerkgedrag en de daarbij horende gedragsrollen. De Talent- en Match indicator geeft inzicht of er sprake is van een effectieve match. De Data Driven Assessment is ook een uitstekend instrument om te kijken waar de groeipotentie van de huidige professional ligt.

 

Profiling

Het in kaart brengen van talent is maatwerk, iedere organisatie is verschillend en heeft een eigen DNA. Bij een specifiek vraag naar Profiling nemen wij de cultuur, visie en strategie van organisaties mee om nog gerichter te kunnen ondersteuning in matchen, identificeren en ontwikkelen van talent. Maak je meetbaar of het gedragsprofiel van de kandidaat past bij wat er op de werkvloer wordt gevraagd?  Met Profiling bepalen we samen wat op de werkvloer de succesfactoren zijn per functie om het ideale normprofiel op te stellen. Door de resultaten van kandidaten of medewerker tegen dit normprofiel af te zetten kunnen we nog gerichter matchen en coachen.

 

DetaVast: Effectieve Match voor bepaalde tijd of duur

Ontbreekt het jou als ondernemer aan ruimte om Werving & Selectie grondig aan te pakken? En ben je voor bepaalde duur op zoek naar meer flexibiliteit en meer zekerheid? Of wil je zeker zijn over de bepaalde verwachtingen van een nieuwe werknemer? Kies dan voor DetaVast.

Bij DetaVast verzorgt SelectiefWerkt, gedurende een vooraf bepaalde vaste periode, het juridisch werkgeverschap. De geselecteerde medewerker start vanaf het begin met dezelfde arbeidsvoorwaarden als ware hij direct in dienst treedt bij jou als opdrachtgever. We maken vooraf afspraken over de begeleiding gedurende de detacheringsperiode. Voldoet de kandidaat gedurende de detacheringsperiode niet aan de verwachtingen kan je kosteloos afscheid nemen. Wanneer je de medewerker na de detacheringsperiode graag in dienst wilt houden kun je de medewerker kosteloos overnemen

 

Uitzenden: Effectieve Match voor flexibele periode 

Zoek je, als gevolg van wisselvalligheid van werk, een kandidaat voor flexibele periode? Wil je de vacature snel ingevuld hebben? Dan is Uitzenden de oplossing. Bij een uitzendovereenkomst vervullen wij uitsluitend de functie tussen vraag en aanbod. Als tussenpersoon vinden we de juiste  uitzendkracht voor onze opdrachtgever.

Bij Uitzenden komt de medewerker gedurende een flexibele periode in dienst bij SelectiefWerkt. De medewerker valt onder de Cao Uitzendondernemingen. Gedurende looptijd van de uitzendopdracht dekken wij de werkgeversrisico’s af. Jij als opdrachtgever hebt en houdt leiding en toezicht. Wij ontzorgen jouw volledig waarbij je kan profiteren van maximaal 5½ jaar flexibiliteit. Uitzenden betekent meer zekerheid, meer flexibiliteit en minder administratieve rompslomp.