Data Driven Selection

Intuïtie en Valkuilen

Ten behoeve van het invullen van een vacature denken de meeste beslissers: Vertrouw op het onderbuikgevoel en je zit altijd goed. Daarmee gaat de beslisser voorbij aan de vele valkuilen waar men in kan vallen. Vage vermoedens, vooringenomenheid en gangbare aannames.  Als u getalenteerde mensen wilt aantrekken en hen wilt helpen om hun potentieel volledig te ontplooien, komt u niet ver met de gangbare manier van beslissingen nemen. De gangbare sollicitatie procedure (Cv + Interview) is niet toereikend en geeft onvoldoende zekerheid. Waarom?

Omdat de informatie die u krijgt uit een Cv en/of gesprek onvoldoende garantie geeft over toekomstig werksucces. U wordt te vaak op het verkeerde been gezet want Cv’s zijn vaak een zelf gecreëerde ‘Ik’. Dit in combinatie met vooringenomenheid, veronderstellingen en aannames resulteert dit in een subjectieve beslissing. Dit met alle gevolgen van dien. De kans dat de wederzijdse verwachtingen niet op elkaar aansluiten is buitengewoon groot. De nieuwe werknemer weet de weg naar buiten snel te vinden.

 

Meten is Weten

Wat als u intuïtie zou kunnen onderbouwen met inzicht? En uw beslissing zou kunnen baseren op gegevens, in plaats van veronderstellingen?  Dit kan. U kunt uw besluiten over de toekomst en de ontwikkeling van uw mensen verbeteren. U kunt meer te weten komen over gedrag, vaardigheden, leervermogen en persoonlijkheid dan ooit tevoren. U kunt het potentieel van uw mensen volledig naar boven halen. Een objectieve benadering helpt vooroordelen uit te schakelen. De kern van de competenties, vaardigheden, motivatie en het gedrag van mensen is de sleutel tot waarmaken wat mensen in zich hebben. Missers kosten handen vol met geld in combinatie met ontzettend veel extra werkzaamheden en inspanningen.  Dit alles maakt dat de selectie van de juiste mensen prioriteit voor iedere organisatie is. Het is cruciaal om in 1 keer de juiste persoon te kiezen.

Voorspellende Zekerheid

Mensen maken organisaties. U wilt getalenteerde mensen aantrekken en daarmee hun potentieel volledig tot ontplooiing laten komen. Het is cruciaal dat in 1 keer de juiste persoon wordt aangenomen.

Mensen verrichten die activiteiten waarop het gedrag zich bij voorkeur richt. Gedrag is een bewezen voorspeller voor succes in een functie. Vandaar dat we onderzoeken welk gedrag iemand laat zien. Op deze manier wordt het voorkeurswerkgedrag, de gedragsrollen, de vaardigheden en de groeipotentie gerelateerd aan werk inzichtelijk gemaakt. Door de uitkomst van het onderzoek op het (te vervullen) normprofiel te leggen wordt vooraf duidelijk of een betreffende persoon de functie succesvol zal invullen.

Als u de gangbare procedure aanvult met een assessments verbeterd u de kwaliteit van instroom en doorstroom van uw mensen. Data Driven Selection Modelling helpt u betere beslissingen te nemen en geeft u voorspellende zekerheid zodat u niet noodgedwongen weer een ‘gangbare procedure’ moet opstarten omdat wederzijdse verwachtingen niet op elkaar aansloten.